SA (Practicing)

AKA: Bosch Casual Gaming Free Salad Grill & Chill Guerrila Tactics SA Sassy Mix

I-No Rating: 1623.0 ±112.0 (591 games) #85 I-No

Top rating: 1675.0±59.0 (2022-09-17)

Top defeated: ちゃんたろう (MA) 2115.0±82.0 (2022-09-17)

Loading match history..

Matchups

Matchup Games Win rate Rating offset
Faust 50 60.0% +221 ±156
Ramlethal 17 88.0% +198 ±250
Leo 10 80.0% +125 ±288
Goldlewis 25 52.0% +95 ±206
Anji 18 67.0% +84 ±206
I-No 8 75.0% +81 ±293
Nagoriyuki 90 57.0% +64 ±95
Potemkin 15 60.0% +45 ±186
Sol 51 51.0% +9 ±123
Happy Chaos 15 33.0% -3 ±237
Bridget 18 72.0% -20 ±196
Millia 29 41.0% -21 ±145
Chipp 28 32.0% -40 ±179
May 52 58.0% -46 ±119
Axl 29 34.0% -93 ±136
Ky 36 28.0% -95 ±149
Baiken 33 36.0% -131 ±158
Jack-O' 8 25.0% -189 ±304
Giovanna 19 16.0% -198 ±231
Testament 29 48.0% -216 ±224
Zato-1 11 18.0% -309 ±269
Overall 591 49.0%